Upper left corner: W2- gold medal winner crew GBR

Upper right corner: M4X gold medal winner crew GER

Lower right corner: M2X gold medal winner crew NZL

Stamp GUY 2022 unorthorized SS OG London 2012

 

 

Latest articles